Nieuwsbrief 2 Mozaïek Dommelvallei - 23 oktober 2020 - Online bekijken

De Mozaïek Dommelvallei-nieuwsbrief

Hierbij bieden we u editie 2 van onze digitale nieuwsbrief aan. Op deze manier houden we u meerdere keren per jaar op de hoogte over onze projecten en initiatieven voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant. In deze editie: verslag van het laatste werkatelier, goed nieuws voor de watermolenlandschappen en een Groene Handdruk voor vrijwilligers in Sint-Oedenrode.

Werkatelier Mozaïek Dommelvallei eerste stap voor Rooise initiatieven

Donderdagochtend 15 oktober organiseerde Mozaïek Dommelvallei een digitaal werkatelier waaraan vijftig personen deelnamen. Elf projectinitiatieven uit Sint-Oedenrode werden ingebracht. In deelsessies werden ze door vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en collega-initiatiefnemers voorzien van adviezen, tips en handreikingen om hun project te verbeteren. Een aantal van de initiatieven gaat meedraaien in de pilot van de gemeente Meierijstad voor de omgevingswet en wordt ingebracht op de zogenaamde ‘intaketafel’ en later op de ‘omgevingstafel’. Het werkatelier vormt hiermee een eerste, belangrijke stap in de realisatie van de projecten. LEES MEER >

Financiële injectie voor watermolenlandschappen in Brabant

Het watermolenlandschap in Spoordonk, rond de Spoordonkse Watermolen, krijgt een financiële injectie uit de Erfgoed Deal van het ministerie van OCW. Dat is op 6 oktober 2020 bekend gemaakt. De subsidie is bedoeld om erfgoed te behouden én weer in te zetten, bijvoorbeeld bij het tegengaan van droogte of wateroverlast. Het project komt voort uit de ’ Pilot Watermolenlandschappen in Het Groene Woud’. LEES MEER >

Twee Groene Handdrukken voor vrijwilligers Sint-Oedenrode

Coby van der Pas, wethouder gemeente Meierijstad, bedankte maandag 12 oktober de groep vrijwilligers die meewerkten bij de wederopbouw van de Brabantse dwarsdeelschuur bij de kinderboerderij op Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode. Twee vrijwilligers werden extra in het zonnetje gezet. Jos Cuijpers en Rinus van der Heijden ontvingen een Groene Handdruk uit handen van de wethouder. Zij verdienden deze trofee met hun inzet en alle inspanningen bij diverse projecten op het gebied van erfgoed, landschap en natuur in Het Groene Woud. LEES MEER >


Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwillige professionals, waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten dat het Brabantse watersysteem als uitgangspunt neemt bij ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad, natuur en productieland. Een bottom-up ontwikkeling voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant.

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen via deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hieronder afmelden

Contact  |  Afmelden