Nieuwsbrief 1 Mozaïek Dommelvallei - 10 juli 2020 - Online bekijken

Nieuw! De Mozaïek Dommelvallei-nieuwsbrief

We hadden al een nieuwe website en nu is hier een digitale nieuwsbrief bijgekomen. Vanaf nu houden we je ook op deze manier meerdere keren per jaar op de hoogte over onze projecten en initiatieven voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant. In deze eerste editie: een statusupdate over het project Streekpark Kienehoef in Meierijstad en een blik op de samenwerking met Van Gogh NP. LEES MEER >

Goed projectidee? Gaan we doen!

Karakteristiek aan Mozaïek Dommelvallei is het ‘oplossend vermogen’ van alle betrokken partijen. Vermogen bovendien dat via een zogenoemde bottom up-werkwijze wordt bereikt: burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan aan het roer om samen met de overheid problemen aan te pakken zoals de klimaatgevolgen en aantasting van de landschapskwaliteiten. Dat doen we via kennisdeling en concrete initiatieven. ‘Water’ is hierbij het concrete, verbindende element. Diverse projecten staan inmiddels in de steigers. Heb je zelf een goed idee? Dan nodigen we je van harte uit om dat in te dienen. Klik hier voor meer informatie over hoe je dat eenvoudig doet. LEES MEER >

Mozaïek Dommelvallei in Van Gogh Nationaal Park

De Dommelvallei beslaat geografisch gezien een groot deel van Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Hier wordt gestreefd naar een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie. Niet gek dus dat de wegen van Mozaïek Dommelvallei en Van Gogh NP elkaar regelmatig kruisen. “We zijn partners, vullen elkaar aan en versterken elkaar”, aldus Ronald Kramps, gebiedsmanager van Van Gogh NP en tevens lid van de initiatiefgroep van Mozaïek Dommelvallei. LEES MEER >


Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwillige professionals, waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten dat het Brabantse watersysteem als uitgangspunt neemt bij ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad, natuur en productieland. Een bottom-up ontwikkeling voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant.

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen via deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hieronder afmelden

Contact  |  Afmelden