Deze e-mail online bekijken. 16 maart 2020

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

Onderzoek naar de effectieve organische stof in mestsoorten

De aanwezigheid van organische stof in de bodem bepaalt voor een groot deel de kwaliteit ervan. De opbouw van organische stof in de bodem wordt bepaald door de aanvoer en afbraak van organische stof. Aanvoer van organische stof kan onder meer via organische mest. Maar hoe kies je nou de juiste mestsoort? En hoeveel organische stof blijft er nu effectief in de bodem over na één jaar? Een onlangs gepleegd onderzoek bracht in kaart hoeveel effectieve organische stof bokashi, zeefgrond en dikke fractie opbrengt. LEES MEER >

   

Het fermentatieproces van bokashi nader bekeken


Bokashi wordt een steeds hipper alternatief voor het direct op het land brengen van maaisel of composteren. Maar wat gebeurt er nou precies als je maaisel vermengt met micro-organismen en mineralen? Waterschap De Dommel en het Louis Bolk Instituut onderzochten het. Conclusie: toegevoegde middelen dragen bij aan het fermentatieproces maar de oorsprong van het maaisel en de temperatuur tijdens het fermentatieproces lijken een belangrijke rol te spelen. LEES MEER >
   

Over Carbon Valley

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud. Meer weten over Carbon Valley? Neem dan een kijkje op de website van het project voor aanvullende informatie en contactgegevens. Hier is ook de brochure ‘Carbon Valley, organische stofmanagement op melkveebedrijven’ te downloaden of aan te vragen.