Deze e-mail online bekijken. 20 december 2019

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

Vrijwillige CO2-compensatie in Brabantse bodem en bomen stapje dichterbij

CO2 vastleggen in bomen en als organische stof in de bodem in Brabant. Het lijkt erop dat dit een haalbare optie wordt om dicht bij huis voortaan CO2-emissies te compenseren. De provincie Noord-Brabant onderzoekt momenteel de kansen. Tijdens een verkennend symposium op 26 september 2019 werd duidelijk dat de wil om te compenseren er is, maar dat het wel tijd én enige pioniersgeest vraagt om het daadwerkelijk hier te kunnen doen. LEES MEER >

   

CO2-compensatie in de praktijk


Vrijwillige CO2-compensatie als organische stof in de bodem en in bomen staat in Brabant nog in de kinderschoenen. Toch zijn er agrarisch ondernemers die de faciliteiten bieden om hier succesvol werk van te maken, zoals melkveehouders Paul Hazenberg en Jack Verhulst. Ze vertelden erover tijdens het verkennende symposium over vrijwillige CO2-compensatie op 26 september jl. op het Bossche Provinciehuis. LEES MEER >
   

Een waardevol avontuur: 35 Carbon Valley Duinboeren op studiereis naar Ierland


Van 5 tot en met 8 september jongstleden reisden 35 Duinboeren en –boerinnen, veelal deelnemers aan het project Carbon Valley, af naar Ierland. Doel: met eigen ogen zien hoe Ierse boeren bezig zijn met bodemkwaliteit en grasgebruik, kennis uitwisselen en zo tot nieuwe ideeën en inzichten komen. Het werd een waardevol avontuur. “Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Van elkaar leer je het allermeest.”  LEES MEER >
   

Over Carbon Valley

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud. Meer weten over Carbon Valley? Neem dan een kijkje op de website van het project voor aanvullende informatie en contactgegevens. Hier is ook de brochure ‘Carbon Valley, organische stofmanagement op melkveebedrijven’ te downloaden of aan te vragen.