Deze e-mail online bekijken. 20 september 2019

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

"Je moet elkaar iets gunnen." Samenwerking tussen veehouders en boomkwekers begint bij communicatie en vertrouwen

Simpelweg met elkaar in gesprek gaan, vormt het begin van bijna iedere vruchtbare samenwerking. Deze vaststelling vormde een belangrijke conclusie tijdens de bijeenkomst tussen ruim twintig veehouders, boomkwekers en loonwerkers. Op dinsdag 13 augustus jl. zochten ze elkaar op om van gedachten te wisselen over samenwerkingsmogelijkheden. De bijeenkomst was een initiatief van Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut. LEES MEER >

   

Duurzame boer houdt koolstof in de grond, NRC d.d. 8 september jl.


Koeien stoten broeikasgassen uit. Maar ze kunnen ook helpen koolstof in de bodem vast te leggen. Door grasland zo min mogelijk te bewerken en koeien te laten grazen, compenseren boeren een klein stukje van hun CO2-uitstoot.
Lees verder voor het hele artikel over dit onderwerp in NRC, d.d. 8 september 2019. LEES MEER >
   

Over Carbon Valley

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud. Meer weten over Carbon Valley? Neem dan een kijkje op de website van het project voor aanvullende informatie en contactgegevens. Hier is ook de brochure ‘Carbon Valley, organische stofmanagement op melkveebedrijven’ te downloaden of aan te vragen.