Deze e-mail online bekijken. december 2018

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

Najaarsbijeenkomst 2018 van Stichting Duinboeren
Gezocht: pioniers

Tijdens de najaarsbijeenkomst van Stichting Duinboeren op 9 november jl. stonden in het ochtendprogramma de pakketten voor randenbeheer en het project ‘Slim Landgebruik’ centraal. In beide gevallen werd aanwezigen gevraagd om hun medewerking aan een experiment. Het gaat om de implementatie van zowel de pakketten als ‘Slim Landgebruik’ op agrarische bedrijven in Brabant. 
LEES MEER >

 

Niet-kerende grondbewerking:
benut de periode van vruchtwisseling

Het beste moment om een niet-kerende grondbewerking te starten bij maïs op zandgrond is in een vruchtwisseling van maïs na gras of grasklaver. Dat laat een onderzoek zien waaraan veehouders rond de Loonse en Drunense Duinen meedoen in de projecten Carbon Valley en Bodem & Water.
LEES MEER >

‘Kijk, een onderbroek!’

Een bijzondere proef: in juli 2018 zijn tientallen onderbroeken ingegraven in gras- en bouwland van melkveehouders in Brabant om de afbraak van organische stof te meten. In december 2018 zijn ze weer uit de grond gehaald. Ze bleken voor het grootste deel verteerd door het bodemleven. Wat ervan overbleef: onherkenbare stofjes-met-stiksels van het formaat string. LEES MEER >

   

Verkenning perspectieven voor koolstofopslag in agrarische bodems en CO2 in Noord-Brabant

Bedrijven en overheden die de portemonnee trekken voor vastlegging van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem? Het kan, zo laten systemen in andere landen al zien. Het rapport ‘Verkenning perspectieven voor koolstofopslag in agrarische bodems en CO2 in Noord-Brabant’ van het Louis Bolk Instituut geeft inzicht in de kansen in deze provincie. LEES MEER >

Eerst was er maaisel…
… en toen bokashi

Op het melkveebedrijf van Manon en Jo van Balkom in Helvoirt is Stichting Duinboeren als proef gestart met het maken van bokashi. Dit is gefermenteerd organisch maaisel dat als voedingstof voor de bodem en het bodemleven dient. Met maaisel van bokashi wordt ook veel organische stof aangevoerd waardoor het organische stofgehalte van de bodem toeneemt.  LEES MEER >