Deze e-mail online bekijken. 20 juli 2018

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

Voortgang in het veld: het eerste gras onder de laanbomen is gemaaid

Half juni, een maand nadat er vijfhonderd laanbomen in het grasland van melkveehouder Jan Schapendonk in Udenhout werden geplant, heeft de eerste maaironde plaatsgevonden. Schapendonk: “De bomen zijn op rijen met negen meter afstand van elkaar in bestaand grasland geplant. Dat is precies de breedte van de maaiwerktuigen. De opbrengst was vergelijkbaar met die van regulier grasland, ik schat zo'n 2000-3000 kilo droge stof per ha.” LEES MEER >

Zie volledig nieuwsbericht voor een filmpje van de maaiwerkzaamheden.

   

Voortgang in het veld: Tevreden geiten onder het groen

Sinds het voorjaar van 2018 grazen de melkgeiten van Gerrit Verhoeven onder de bomen op het perceel van de overbuurman: Van Iersel Compost in Biezenmortel. “Zie ze lopen, ze hebben het hartstikke naar hun zin”, zo stelt een enthousiaste Verhoeven. “Mijn gras is nog opmerkelijk groen. Dit is echt dankzij de bomen: de schaduw, de grondkwaliteit en natuurlijk de mineralen die hier in de bodem zitten en die de geiten ook binnen krijgen.” LEES MEER >

Enten met mycorrhizaschimmels: toegevoegde stikstof maakt het verschil

Mycorrhizaschimmels en plantenwortels kunnen het van nature goed met elkaar vinden. De schimmels vergroten het worteloppervlak van de plant en nemen stikstof, fosfor en water op voor de plant. Door bodembewerking en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de schimmel onder grasland echter geminimaliseerd. De melkveehouders van Stichting Duinboeren hebben in het project Vitaal Bodem- & Watersysteem onderzocht of het enten van mycorrhizaschimmels in de bodem de productie van gras verhoogt. Conclusie: toegevoegde stikstof maakt het verschil. LEES MEER >

   

Verbeterd landgebruik levert euro's op, ook bij hoge intensiteit

Agrariërs die streven naar 60% blijvend grasland en 20% grasklaver, afgewisseld met maïs, kunnen ervan uitgaan dat de organische stof en bodemkwaliteit van hun minerale gronden verbeteren. Dat blijkt uit een studie uit 2016. Het levert een bedrijf met 18.000 kilo melk per hectare zelfs een jaarlijkse opbrengst op van 7.500 euro extra op bedrijfsniveau. Bij een intensiever gebruik is het voordeel 1000 euro lager, maar nog steeds 6500 euro. LEES MEER >