Deze e-mail online bekijken. 7 juni 2018

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

Laanbomen gecombineerd met grasland

Half mei zijn er vijfhonderd laanbomen in het grasland van melkveehouder Jan Schapendonk in Udenhout geplant. Het is een proef, waarbij gedurende vijf jaar wordt gekeken hoe de laanbomen gegroeid hebben én wat de grasopbrengst is. Doel is om de teelt van gras en laanbomen te combineren en de schaarse ruimte in het gebied beter te benutten. LEES MEER >

   

Wat is de stijging van organische stof onder blijvend grasland?

De centrale rol van organische stof (OS) voor de bodemkwaliteit van landbouwbedrijven wordt steeds meer erkend. Ook vanwege de klimaatverandering is er een toenemende belangstelling: een hoger OS-gehalte kan de bodems weerbaarder maken voor de sterke wisselingen in water-overschot en –tekort en CO2 vastleggen in de bodem. Vooral van grasland, met een hoge aanvoer van OS uit gewasresten en wortels, wordt veel verwacht.
LEES MEER >

Hoe voedzaam zijn bomen eigenlijk?

Waar het rantsoen van de huidige melkveehouderij vooral bestaat uit gras, maïs en krachtvoer zien veehouders regelmatig dat hun koeien ook van bomen eten. Dit ‘browsen’ langs bomen roept de vraag op: hoeveel voederwaarde hebben de bladeren eigenlijk voor koeien en geiten? Op tien melkveebedrijven is dit onderzocht. LEES MEER >