Deze e-mail online bekijken. 16 december 2020
 
 
 
 

Klimaatadaptatie in Het Groene Woud: 14 projecten van start

Wateroverlast, hittestress, verdroging, vermindering biodiversiteit: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Met negatieve gevolgen voor zowel mens als natuur. Daarom zijn maatregelen nodig om die negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken, zoals vergroening van de bebouwde omgeving, wateropvang voor tijdelijke buffering, klimaatbestendige natuurinrichting, vergroten watervasthoudend vermogen van grond, etc. Om dat voor elkaar te krijgen zijn goede, concrete en uitvoeringsgerichte projectplannen nodig. Ten behoeve hiervan heeft Het Groene Woud in 2019 en 2020 klimaatvouchers beschikbaar gesteld: een bedrag van maximaal 9000 euro wat door initiatiefnemers kan worden gebruikt om tot een goed projectplan te komen. Er waren 28 projectaanvragen, waarvan voor veertien uiteindelijk een klimaatvoucher is gereserveerd. Voor een aantal projecten is de uitvoering al gestart in 2020, voor de meesten geldt dat dit vanaf 2021 zal gebeuren. LEES MEER >

 
     
 

Landschapsfonds Het Groene Woud steunt Stichting Duurzaamheidsvallei

Stichting Duurzaamheidsvallei kan al enkele jaren rekenen op financiële ondersteuning uit het Landschapsfonds van Het Groene Woud. Onlangs leverde dat een bijdrage op voor een ecologische inventarisatie in het buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg. In dit gebied voert de stichting projecten uit die een impuls geven aan landschap, natuur, cultuur en ‘slow’ toerisme. LEES MEER >

 
     
 

ARK start in De Geelders met uitvoering ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’

ARK Natuurontwikkeling is in De Geelders gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is uitbreiding en versterking van de Geelderse leembossen. Op 23 november 2020 is hiervoor één van de eerste acties ondernomen: de start van de aanplant van 25.0000 bomen op Savendonk (Liempde-Boxtel), mede mogelijk gemaakt door Trees for All. LEES MEER >

 
     
   
     
 
 
Volg ons op