Deze e-mail online bekijken. 15 oktober 2020
 
 
 
 

ARK gaat aan de slag in Savendonk tussen Boxtel en Liempde

In Savendonk, tussen Boxtel en Liempde, heeft ARK Natuurontwikkeling vijftig hectare grond aangekocht van bewoners en agrariërs om er de natuur te herstellen. Daarmee is Savendonk het eerste gebied dat ARK onder de vlag van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ in uitvoering neemt. Gedurende het verloop van het project zal ARK steeds in nauw overleg met alle betrokkenen, zoals omwonenden, de uitvoering ter hand nemen. Met ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ realiseert ARK een ononderbroken natuurnetwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Omdat er nog veel gebieden en verbindingen ontbreken die belangrijk zijn voor dieren en planten, koopt ARK percelen aan. Die zet ze dan om in natuur zodat gebieden met elkaar worden verbonden en de soortenrijkdom toeneemt. Dit gaat ook gebeuren in Savendonk, een gebied dat tot de De Geelders behoort, en waar ARK vijftig hectare aankocht. LEES MEER >

 
     
 

Aandacht voor klomp versterkt regionale economie

Stichting Brabantse Klomp is al enige jaren actief en organiseerde onder meer twee edities van de April Klompenmaand en een cursus handmatig klompen maken waar maar liefst 50 personen zich voor inschreven. Het volgende resultaat is de uitgifte van het boek ‘Op klompen naar school’. De vier klompendorpen in Het Groene Woud – Best, Liempde, Schijndel en Sint-Oedenrode - staan centraal in het mooie, nieuwe boek. Het brengt de kennis over het culturele, maatschappelijke en landschappelijke erfgoed van de klomp in beeld. LEES MEER >

 
     
 

Financiële injectie voor Watermolenlandschappen in Brabant

Het watermolenlandschap in Spoordonk, rond de Spoordonkse Watermolen, krijgt een financiële injectie uit de Erfgoed Deal van het ministerie van OCW. Dat is op 6 oktober 2020 bekend gemaakt. De subsidie is bedoeld om erfgoed te behouden én weer in te zetten, bijvoorbeeld bij het tegengaan van droogte of wateroverlast. Het project komt voort uit de ’ Pilot Watermolenlandschappen in Het Groene Woud’. LEES MEER >

 
     
 

“Om de edelherten te zien heb je altijd een beetje geluk nodig. Er zitten nu eenmaal pootjes onder.”

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die per 14 oktober in zijn gegaan, vervallen helaas de drie laatste bronstexcursies naar de edelherten. In de periode september-oktober echter, zijn alle excursies, georganiseerd door Brabants Landschap in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en Gastvrij Liempde, wel door gegaan. En met succes! “Tijdens de twaalf excursies die hebben plaatsgevonden is het maar twee keer gebeurd dat de groep geen herten heeft gezien”, aldus Wilhelmien van den Biggelaar. Zij is een van de gidsen van Gastvrij Liempde die de mensen begeleiden richting de imposante beesten. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op