Deze e-mail online bekijken. 7 juni 2019
 
 
 
 

Natuur beheren in het Dommeldal en De Geelders? Help mee via grondruil, natuurbeheer of natuurontwikkeling

Tussen Son en Breugel en Boxtel, midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud, liggen de gebieden De Geelders en het Dommeldal. Beide plekken met een grote verscheidenheid aan flora en fauna en met waardevolle cultuurhistorische objecten. Plekken ook, waar agrarische bedrijven ontwikkelkansen houden in een samenspel met natuur en water. In het gebied liggen nog kansen voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied van duurzaamheid en de agrarische sector en met oog voor behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Er is een noodzakelijke natuuropgave (Natura 2000 en Natuurnetwerk Brabant) en de behoefte om het watersysteem te optimaliseren.Voor de ontwikkeling van het gebied is ARK Natuurontwikkeling als trekker aangewezen om het gebiedsproces vorm te geven. ARK werkt daarbij samen met de gebiedspartijen waaronder de gemeenten, agrariërs, waterschappen, terreinbeheerorganisatie (TBO’s) en lokale netwerken. Zie ook brabantsgoudinhetgroenewoud.nl. De partijen werken samen aan de verschillende ambities in het gebied. LEES MEER >

 
     
 

Verborgen schatten gevonden in Woensel! Mooie resultaten binnen het project CARE - Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud

In het weekeinde van 25 & 26 mei vond de eerste opgravingscampagne plaats binnen het project CARE, waar ook ‘Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud’ deel van uit maakt. Dit gebeurde in Woensel, een belangrijk kerkdorp en parochiecentrum in de Middeleeuwen, maar inmiddels geheel opgeslokt door Eindhoven. Hoewel er in het huidige straatbeeld weinig meer herinnert aan dit verleden, was het interessant om te kijken of er onder de moderne woonwijk nog resten van terug te vinden waren. Met circa dertig deelnemers zijn er zes proefputjes gegraven. Ondanks de grootschalige nieuwbouw in Woensel, bleek de bodem nog wonderwel intact. Natuurlijk, de top was flink geroerd en droeg de sporen van moderne bewoning, maar deze hebben de oudere niveaus niet uitgewist. Op verschillende plaatsen zijn aanwijzingen gevonden voor bewoning in de IJzertijd en Romeinse tijd (ca. 800 v. Chr – 270 na Chr.). Het materiaal moet nu nog verder worden uitgezocht. Op 6 en 7 juli vindt er weer een opgravingsweekend plaats, dan in Liempde. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op