Deze e-mail online bekijken. 17 mei 2019
 
 
 
 

Eerste lichting ambassadeurs Het Goene Woud zwaait af

De eerste ambassadeurscursus van Het Groene Woud wordt op zaterdag 18 mei 2019 afgerond. Dan staat de vierde en tevens laatste cursusdag op de agenda. Deelnemers – allemaal inwoners van Het Groene Woud – zijn vanaf dat moment waardevolle ambassadeurs die op hun beurt hun buren, vrienden en familieleden kunnen enthousiasmeren voor dit Nationaal Landschap. Aan deelnemer Heleen Willems (40) uit Olland zal het niet liggen: ze houdt ervan om de natuur in te gaan, is leergierig genoeg om meer over haar eigen omgeving te willen leren en zal het niet nalaten haar familie- en kenniskring daarover te gaan vertellen. LEES MEER >

 
     
 

Bokashi verhoogt bodemleven en organisch stofgehalte

Bokashi is een methode om organisch materiaal zoals sloot- of bermmaaisel te fermenteren. Zowel leden van de Duinboeren als Natuurmonumenten hebben afgelopen winter ervaring opgedaan met het maken van een bokashi-kuil. De eerste ervaringen werden uitgewisseld tijdens de studiemiddag van de Duinboeren op 19 april jl. Door sloot- en bermmaaisel te fermenteren wordt de organische stof behouden en worden mogelijk onkruidzaden afgedood. Daarnaast is het gefermenteerde gras mogelijk een goede voedingsbron voor het grote bodemleven als regenwormen.
De studiemiddag rondom bokashi maakte deel uit van het project Carbon Valley. Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op