Deze e-mail online bekijken. 19 april 2019
 
 
 
 

Feestelijke start gemeenschapsarcheologie-project in Het Groene Woud

Op zondag 28 april 2019 vindt bij Hoeve De Hagelaar in Best de feestelijke aftrap plaats van het internationale gemeenschapsarcheologie-project CARE. In dit project gaan onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en bewoners van Het Groene Woud samen op zoek naar de geschiedenis van enkele dorpen in dit Nationaal Landschap. Het archeologieproject CARE (Community Archaeology in Rural Environments) wordt ondersteund door Het Groene Woud en begint binnenkort. In het onderzoek zullen lokale bewoners een reeks kleine proefputjes graven op verschillende locaties in en om een dorp, vaak zelfs in iemands achtertuin. De verzamelde vondsten geven een eerste beeld van de plaats en omvang van bewoning op verschillende momenten in de tijd. Dankzij de eenvoudige methodiek kan iedereen, jong en oud, meedoen. Deskundige archeologen begeleiden het project en brengen alle vondsten samen tot een nieuw verhaal. LEES MEER >

 
     
 

Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'

Dat slim landgebruik van zestig procent blijvend grasland en twintig procent rode en witte grasklaver in vruchtwisseling met twintig procent maïs de organische stof en bodemkwaliteit verbeteren, was al bekend. Martijn Muskens van melkveebedrijf De Hoef in Drunen heeft er inmiddels praktijkervaring mee. In dit filmpje laat hij zien waar het slimme landgebruik op zijn gronden toe leidt. Zijn resultaten maken deel uit van het project Carbon Valley, waarbinnen in samenwerking met Het Groene Woud wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op