Deze e-mail online bekijken. 12 april 2019
 
 
 
 

Oude technieken en nieuwe verdienmodellen vinden elkaar in de Klompenwerkplaats van de Toekomst

De Klompenwerkplaats van de Toekomst heeft haar deuren geopend. In De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode, waar de werkplaats is gevestigd, maakte eigenaar Eric van de Hurk vrijdag 5 april jongstleden voor het eerst in jaren weer een paar klompen op de machines van de voormalige klompenfabriek van Jan van de Laar. Tegelijkertijd produceerde een 3D-printer een ‘klomp 2.0’ van gerecycleerde materialen. Deze combinatie tussen ‘oud en nieuw’ is illustratief voor de nieuwe werkplaats, die zo wil komen tot nieuwe verdienmodellen waarmee het klompenambacht kan blijven voortbestaan. Een klein deel van de jaaromzet zal ten goede komen aan Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud, die heeft bijgedragen aan de realisatie van de klompenwerkplaats. Hiertoe hebben het Landschapsfonds en de Klompenwerkplaats van de Toekomst een overeenkomst getekend.
“Om de klomp te laten voortbestaan moeten we er met elkaar waarde voor gaan creëren”, zo stelt John van de Laar, voorzitter van Stichting Klompenwerkplaats van de Toekomst en zoon van toenmalig klompenmaker Jan van de Laar. “Hiervoor zijn innovaties nodig. Oude en nieuwe technieken moeten elkaar vinden.” Secretaris Erik van den Oord vult aan: “Met alleen klompen ga je het niet maken. We gaan de klomp weer verdienpotentieel geven in de regio.” Daarnaast gaat de nieuwe werkplaats zich ook als klompen-kenniscentrum profileren. LEES MEER >

 
     
 

SPPiLL verkent mogelijkheden voor dorpswindmolen in Liempde - Succesverhaal Coöperatie Zuidenwind inspiratiebron voor Het Groene Woud

Een windmolen van, voor en door de inwoners van Liempde? Het is heel goed mogelijk, denkt Jo Kunnen van Coöperatie Zuidenwind in Midden-Limburg. Hij hield op 25 februari jl. op uitnodiging van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) de lezing ‘Laat maar waaien’ over coöperatieve windenergie. SPPiLL gaat verkennende stappen gezet om tot een eerste ‘dorpswindmolen’ te komen, die ondergebracht kan worden binnen een nog op te richten Liempdse energiecoöperatie. Dit initiatief zou ook naadloos aansluiten bij de doelstellingen van ECCO (Energy Community COoperations) in Het Groene Woud. Nationaal Landschap Het Groene Woud geeft vorm aan ECCO, het Europese project waarbij met internationale samenwerking op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. Het Groene Woud zet in op de ondersteuning van lokale energiegemeenschappen van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en energiecoöperaties. ECCO verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Lokale Energie Actieplannen. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op