Deze e-mail online bekijken. 1 maart 2019
 
 
 
 

Het Groene Woud betrekt kinderen en jongeren bij haar projecten

Het Groene Woud hecht er veel waarde aan om kinderen en jongeren te betrekken bij haar projecten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo werden in de afgelopen periode studenten van de PABO in ’s-Hertogenbosch bij hun stageopdrachten binnen het thema Natuuronderwijs ondersteund. Vanuit het eigen netwerk bracht Het Groene Woud ze met de juiste mensen in contact en het Doeboek van Het Groene Woud werd als ondersteunend materiaal beschikbaar gesteld. In Drunen ontvingen de Greenteam-kids van basisschool jongLeren vanuit Het Groene Woud een financiële bijdrage. Deze wordt gebruikt voor hun fruitboomgaard, waar zowel leerlingen als wijkbewoners profijt van hebben. Het zijn kleine projecten, waarmee Het Groene Woud een ‘groen bewustzijn’ en enthousiasme voor hun eigen leefomgeving onder kinderen en jongeren wil helpen realiseren.
LEES MEER >

 
     
 

Eindbrochure 'Prachtig Ambachtig' van het project Revivak (revival vakmanschap) beschikbaar

Afgelopen jaren is het project Revivak, dat zich richt op de 'revival van vakmanschap' succesvol uitgevoerd. Ter afronding van het project is nu de brochure 'Prachtig Ambachtig' verschenen. Het Europese Interreg project Revivak richt zich op het vakmanschap in de erfgoedsector. Met een grote behoefte aan vakmensen is het een uitdaging om dit soort beroepen weer aantrekkelijk te maken. Het Groene Woud hecht veel waarde aan het restaureren en daarmee in stand houden van cultuurhistorisch waardevolle objecten en landschappen. Ook in ons Nationaal Landschap is de behoefte aan dit soort vakmanschap dus groot. In de opstartfase van Revivak is Het Groene Woud nauw betrokken geweest en gedurende de projectjaren hebben in Het Groene Woud meerdere cursussen en bootcamps van Revivak plaatsgevonden. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op