Deze e-mail online bekijken. 15 februari 2019
 
 
 
 

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen

Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is de eerste BodemTopper van het project Carbon Valley. Hij kreeg dit predicaat op 8 februari 2019 omdat hij de bodemgesteldheid op zijn perceel aanzienlijk wist te verbeteren. Zijn inspanningen leidden tot een stijging van het organisch stofgehalte tot zeven procent en een stikstofleverend vermogen van 175 kilo. “Voor grasland op zandgrond een ideaalplaatje”, aldus het organiserend comité van Carbon Valley.
Voor een gezonde bodem is carbon – koolstof of organische stof – cruciaal. Organische stof is afkomstig van onder meer gewasresten, plantenwortels en mest, en allesbepalend voor de levering van voedingsstoffen, de waterhuishouding, de bodemstructuur en het bodemleven. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op