Deze e-mail online bekijken. 14 december 2018
 
 
 
 

Ideeën van Mozaïek Dommelvallei mede inspiratiebron voor het project  ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’ 

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst op 12 december jongstleden zijn 250 belangstellendenuit Sint-Oedenrode geïnformeerd over het project ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’. Aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal werd uitgelegd waarom het nodig is een oplossing te vinden voor de wateroverlast. Ideeën die ontstaan zijn binnen Mozaïek Dommelvallei zijn meegenomen in het project. Mozaïek Dommelvallei stimuleert bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties tot initiatieven en projectvoorstellen die het Brabantse watersysteem verbeteren en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van Het Groene Woud. (Bronnen: Waterschap De Dommel en Mozaïek Dommelvallei) LEES MEER >

 
     
 

Muziekgezelschap 'Jachthoorns van Het Groene Woud' zoekt nieuwe leden

Met plezier jachthoornmuziek maken in en voor Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met dat doel werd in 2016 blaasgezelschap 'Jachthoorns van Het Groene Woud' opgericht. De groep verzorgt optredens tijdens bijzondere activiteiten van en in Het Groene Woud. Recentelijk nog, ontving het gezelschap een bijdrage vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud voor de aanschaf van een nieuw instrument. Op dit moment is de groep naarstig op zoek naar nieuwe leden, met name naar iemand die de wat grotere 'Parforce'-hoorn kan bespelen. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op