Deze e-mail online bekijken. 7 december 2018
 
 
 
 

Pilot Watermolenlandschappen in Het Groene Woud van start

Op initiatief van Molenstichting Noord-Brabant is recentelijk het pilotproject Watermolenlandschappen in Het Groene Woud van start gegaan. Watermolens waren lange tijd belangrijke bakens in het landschap. Zij vormden een spil in de (waterkracht)economie van het Brabantse platteland. De watermolens zijn lang als vooral monumentaal gebouw gewaardeerd. Maar steeds duidelijker wordt, dat de landschappelijke, ecologische en hydrologische effecten van watermolens veel verder reiken dan aangenomen. Om die verbinding van de watermolens met het omringende landschap weer te geven is het concept ‘watermolenlandschap’ ontwikkeld. Molenstichting Noord-Brabant wil met haar partners - waaronder Het Groene Woud - de komende jaren toewerken naar een meer gebiedsgerichte, integrale en structurele inbedding van het ‘watermolenlandschap’ in het beleid en de uitvoeringspraktijk rond erfgoed, gebiedsontwikkeling en waterbeheer. In dit kader is een pilot opgestart voor vijf watermolens in het beekdal van de Dommel. Voor deze watermolens wordt een plan opgesteld, dat straks aan de betreffende gemeenten zal worden aangeboden en basis kan vormen voor een inpassing in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Op die manier kunnen de belangen van de watermolens worden veilig gesteld. LEES MEER >

 
     
 

Doe mee aan de prijsvraag Natuur in Eigen Hand van Groen Ontwikkelfonds Brabant en win 5.000 euro!

Wil je zelf actief aan de slag met natuur in je omgeving? Heb je een concreet plan om nieuwe natuur in Het Groene Woud te realiseren, maar ben je nog op zoek naar (aanvullende) financiering? Doe dan mee aan de prijsvraag Natuur in Eigen Hand van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit fonds gaat drie goede én betekenisvolle plannen belonen met een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Wil je mensen met jouw originele plan in beweging brengen, impact realiseren op je eigen omgeving en bijdragen aan een grotere biodiversiteit, meld je plan dan aan voor 11 januari 2019. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 6 februari 2019 in Breda. LEES MEER >

 
     
 
 
Volg ons op