Deze e-mail online bekijken. 13 maart 2018

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de projecten Carbon Valley
en Laanboomteelt op het melkveebedrijf

 

Twee projecten, één doel: een vitale bodem

Een gezonde bodem is goed voor de productiestabiliteit, maar is ook essentieel voor de waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit en biodiversiteit. Om zo’n vitale, veerkrachtige bodem in Brabant te realiseren, zijn twee projecten van start gegaan: Carbon Valley en Laanboomteelt op het melkveebedrijf. LEES MEER >

 
 

Carbon Valley van start met tips en inspiratie

Het project Carbon Valley heeft de aftrap inmiddels genomen. Dat gebeurde op 23 november 2017 bij De Kerkhoeve in Helvoirt. De ruim veertig aanwezige agrariërs kregen uitleg over de waarde van organische stof (carbon) in de bodem en welke voordelen een hoger percentage oplevert voor bodemkwaliteit en rendement. LEES MEER >

   

Weidegang draagt bij aan meer organische stof in de bodem

Grasland stimuleert het verhogen van organische stof in de bodem van een melkveebedrijf. Reden: gras levert veel bovengrondse gewasresten en wortels op waardoor het organische stofgehalte toeneemt. Draagt weidegang hieraan extra bij? Daarover gaat de discussie die op Europees niveau wordt gevoerd door een focusgroep. Projectleden van Carbon Valley zijn nauw bij deze discussie betrokken.
LEES MEER >

Carbon Valley-brochure nu beschikbaar!

Speciaal voor melkveehouders die de organische stof van hun gras- en bouwland willen verbeteren, hebben Stichting Duinboeren, het Louis Bolk Instituut en Nationaal Landschap Het Groene Woud een praktische brochure samengesteld. LEES MEER >

   

Binnenkort onder de bomen: de geiten van Verhoeven

Carla en Gerrit Verhoeven hebben in Biezenmortel een biologisch melkgeitenbedrijf met 1.100 geiten en 350 lammeren. Ze doen mee aan het project Laanboomteelt op het melkveebedrijf en laten vanaf het voorjaar van 2018 zo’n honderd lammeren grazen onder de bomen op het perceel van hun buurman: boomkwekerij Van Iersel.
LEES MEER >